Przyłącza mediów

Przyłącze jest to odcinek odgałęzienia od sieci elektrycznej, gazowej lub wodociągowej łączący budynek z tą linią. Przyłącza wykonywane są jako podziemne i jedynie niekiedy podłączenie do sieci elektroenergetycznej może być prowadzone przewodem napowietrznym. Złącze występuje przy przyłączach elektrycznych i jest to punkt łączący je z instalacją wewnętrzną. Odpowiednikiem złącza w instalacjach gazowych i wodociągowych są główne zawory instalowane na zakończeniu przyłącza. Nasz firma od wielu lat z powodzeniem projektuje, wykonuje i modernizuje media, równocześnie zapewniając profesjonalną obsługę sieci i przyłączy mediów, takich jak: gaz, woda, kanalizacja i drenaże.
Oferujemy następujące usługi:

Gaz

  • kompleksowa obsługa przyłączy i instalacji gazowych
  • wykonujemy mapy, projekty i uzgodnienia w imieniu klienta
  • w imieniu inwestora podpisujemy z gazownią umowę przyłączeniową i kompleksową na dostawę gazu
  • wykonujemy próby szczelności instalacji i urządzeń gazowych

Woda i kanalizacja

  • projekty i kosztorysy
  • budowa sieci i przyłączy
  • wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne